رزرو اتاق جلسات فضای کار اشتراکی لندیما


قبل از رزرو اتاق جلسات، ابتدا برگۀ ساعات رزرو شده را مشاهده کنید و در صورتی که ساعت و روز مدنظر شما رزرو نبود درخواست خود را از طریق فرم زیر ثبت کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
footer split
Copyright © 2020 - All Right Reserved